Robotik Kodlama ve Oyunlaştırma Deneyim Atölyesi

Matematigo ile yapmak istediklerimizi en iyi özetleyen bu sloganımız aslında : basit oyunlarla bilinçli dokunuşlar. Matematigo ile çocuklara dokunmak istiyoruz. Dokunduğumuz çocukların yaşamlarında olumlu gelişmeler sağlayacak izler bırakmak istiyoruz. Matematigo ile karşılaşmadan öncesi ve sonrası olsun istiyoruz çocukların dünyalarında. Ve bu düşüncelerimizi onların en çok sevdikleri şeyle, onlarla oyun oynayarak, birlikte yapmak istiyoruz.
Birlikte yapmak istiyoruz çünkü deneyimin gücüne inanıyoruz. Çocuklarımızın da deneyerek yapma bilincini içselleştirmelerini ve yaşamlarında rehber edinmelerini arzuluyoruz. Matematigo oluşumunun
merkezinde çocuklara algoritmik düşünce mantığını belleterek onların sistematik düşünebilen bireyler olarak yetişmelerinde katkı sahibi olma idealimiz yatmaktadır. Sistematik düşünebilen, lider ruhlu ve iyi ahlaklı bireyler ülkemizin gelecekteki teminatı olacaklardır. Matematigo olarak özellikle dezavantajlı çocuklar olmak üzere, bu genç kuşakların yetişmelerinde en küçük bir katkı sahibi olabilirsek bundan büyük mutluluk duyacağız. Matematigo ideali tek bir kişiyle gerçekleştirilebilecek bir ideal değildir. Bu nedenle Matematigo Robotik Kodlama ve Oyunlaştırma Deneyim Atölyeleri oluşumu ülkemizde birlikte başarma kültürünün yaygınlaşması için de çok önemli bir fırsat olacaktır.