Çocuklar ve Gençler için Robotik Kodlama Derneği

0
505

Çocuklar ve Gençler için Robotik Kodlama Yazılım ve Girişimcilik Eğitimleri Araştırma Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği

Türkiye’de ilk ve orta öğretim çağındaki tüm çocukların bilişim kodlama ve robotik kodlama ile ilgili bilgilendirilmesi, farkındalıklarının sağlanması ve bilinçlendirilmesi için kurulan derneğin genel amaçları şöyle;

Bilinçlendirme

1-Derneğimiz Türkiye’de ilk ve orta öğretim çağındaki tüm çocukların bilişim kodlama ve robotik kodlama ile ilgili bilgilendirilmesi, farkındalıklarının sağlanması ve bilinçlendirilmesi için internet ortamında, gerçek veya sanal ortamlarda seminerler, toplantılar, konferanslar, paneller, yarışmalar düzenlemek,

2-Çocukların kodlama, robotik kodlama ve maker faaliyetleri yoluyla analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi için gerçek ve sanal ortamda etkinlik organizasyonları yapmak, Türkiye’nin tüm il, ilçe ve köylerindeki ilk ve orta okullarda kodlama, robotik kodlama ve maker eğitim faaliyetlerinin yapılabilmesi için gerekli donanımsal altyapının sağlanması konusunda çalışmalar yapmak,

İstihdamın artırılması

3-Dezavantajlı sosyal grupların özellikle engelli çocukların, kız çocuklarının, genç kızların ve kadınların sosyal yaşamda daha aktif yer almaları için bilişim kodlama konularında bilgi sahibi olmaları ve eğitim alarak çocuklara yönelik çalışmalarda sorumluluk üstlenmeleri, istihdam ve iş olanaklarının artırılması konularında projeler gerçekleştirmek,

4-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi ve çocukların bilişim ve kodlamayla ilgili farkındalıklarının artırılması için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri gerçekleştirmek, toplantılar, seminerler, etkinlikler organize etmek,

5-Dernek faaliyetlerinin duyurulması için internet ortamında web siteler açmak, internet televizyonu kurmak, yerel ve ulusal televizyon kanallarında çocuklar için bilişim teknoloji ve robotik kodlama konularında bilgilendirme yapacak programlar yapmak, yaptırmak, gazete ve dergi çıkarmak,

Ülke ekonomisine katkı

6-Girişimcilik konusunda çocuklardan başlayarak gençlere ve özellikle kadınlara eğitim ve bilgilendirme seminerleri uygulamalı girişimcilik eğitimleri yapılarak bilişim ve yazılım kodlama konularında deneyerek ve inovasyon yaparak ülke ekonomisine katkı sunabilecekleri bilincinin yerleştirilmesi için projeler geliştirilmesi, eğitimler verilmesi, eğitim verilecek ve gençlerin bir araya gelerek bir sinerji oluşturacakları silikon vadisi benzeri ortamlar hazırlanması, akademiler kurulması, bilişimin sınırsız olanakları ve gücü kullanılarak ekonomiye değer katılmasının öğretilmesi için çaba gösterilmesi yeni istihdam ve iş olanakları yaratılması,

7- Çocukların oyun oynayarak büyüyecekleri asla göz ardı edilmeden kaliteli ve faydalı oyuncakların çocuklarla buluşturulması için çaba gösterilmesi, yenilikçi oyuncakların olduğu kadar geleneksel oyun ve oyuncakların da günümüz çocuklarıyla buluşması için projeler geliştirilmesi, yerli üretimin desteklenmesi için üreticilerle projeler yapılması, çocuklar için festivaller ve fuarlar organize edilmesi, oyuncaklar konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılması, zararlı oyuncakların çocuklara zarar vermesini engellemek için bilinçlendirme etkinlikleri, seminerleri, televizyon programları yapılması, kamu kurumlarıyla iletişim içinde projeler geliştirilmesi devam etmektedir.